Solarni kalkulator

Solarni kalkulator

Kalkulator je razvijen u saradnji sa Centrom za razvoj neformalnog obrazovanja građana – CRNOG.

Kalkulator je razvijen u saradnji sa Centrom za razvoj neformalnog obrazovanja građana – CRNOG.