Kako radi solarna elektrana?

Kako radi solarna elektrana?

Slika: Blok šema solarne elektrane koja radi po principu „kupac-proizvođač“
izvor: suncica.co.rs

Kada kažemo solarna elektrana, prva misao su nam solarni paneli koji se nalaze na krovu kuće. Ovi paneli su važan i vidljiv deo solarne elektrane, međutim, da biste mogli da postanete kupac-proizvođač, potrebno je da vaša elektrana bude povezana sa distributivnim sistemom kao što je predstavljeno na slici.

Kada je vedar i sunčan dan, ne previše topao, solarna elektrana radi u svom maksimumu i generiše električnu energiju. To je najkraće moguće objašnjenje!

Malo šire objašnjenje bi izgledalo ovako: Kada fotoni Sunčevih zraka udaraju u ćelije panela, zahvaljujući foto-električnom efektu, svetlosna energija se pretvara u jednosmernu električnu energiju. Zatim, ta električna energija „prelazi“ u pretvarač (inverter) gde elektronski uređaji pretvaraju jednosmernu električnu energiju iz panela u naizmeničnu – poput one koje svakodnevno koristimo.

Solarni paneli i inverter su dve ključne komponente svake solarne elektrane, a svi ostali delovi služe samo da pomognu u bezbednosti, transportu i merenju količina električne energije. Većina njih je neophodna kako bi elektrana bila kompletna, tehnički usklađena i spremna za upotrebu.