Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Snaga elektrane koja je nekom domaćinstvu potrebna se računa na osnovu njegove potrošnje u poslednjih 12 meseci. Ako ste na višetarifnom merenju, onda se računa samo potrošnja u višoj tarifi. U slučaju da ste na jednotarifnom merenju, onda se računa ukupna potrošnja. Ove informacije možete pronaći na računu za električnu energiju.

Kada utvrdite potrošnju u prethodnih 12 meseci, onda taj iznos u kilovat-satima (kWh), podelite sa 1200 i dobijate snagu elektrane koja će zadovoljiti vaše potrebe.

Detaljno objašnjenje pogledajte OVDE.

Prema zvaničnim podacima o osunčanosti, na području naše zemlje je moguće dobiti između 1200kWh I 1400kWh, po instalisanom kilovatu solarne elektrane, ukoliko je orijentacija elektrane ka jugu i ne postoji prepreka (dimnjak, antene, drvo u dvorištu…), koja bi pravila senku.

Proračun buduće proizvodnje po mesecima je teško odrediti zato što ne možemo nikada, sa sigurnošću, predvideti da li će i koji mesec biti više sunčan ili oblačan. Moguće je dobiti okvirne vrednosti u odnosu na instalisanu snagu uz pomoć raznih dostupnih i besplatnih alata, baziranih na podacima o prosečnoj osunčanost.

Ovde možete da vidite projektovane i izmerene podatke po mesecima. Proračun je rađen uz pomoć onlajn alata, a ostvarena proizvodnja je dobijena na osnovu realnih podataka za period oktobar 2022 – septembra 2023. Podaci su sa elektrane nominalne snage 10kWp.

  Projektovana proizvodnja po mesecima Ostvarena proizvodnja po mesecima
Januar 349 kWh 462 kWh
Februar 480 kWh 809 kWh
Mart 826 kWh 1120 kWh
April 1236 kWh 1182 kWh
Maj 1579 kWh 1323 kWh
Jun 1674 kWh 1414 kWh
Jul 1743 kWh 1648 kWh
Avgust 1650 kWh 1510 kWh
Septembar 1159 kWh 1420 kWh
Oktobar 1027 kWh 1086 kWh
Novembar 420 kWh 721 kWh
Decembar 346 kWh 475 kWh
UKUPNO 12489 kWh 13170 kWh

Ako ste već na višetarifnom merenju, postoje dve opcije:

  • možete da ostanete na dvotarifnom merenju, pa nižu (noćnu) tarifu plaćate kao i pre nego što ste postali prozjumer, ili
  • možete da se prebacite na jednotarifno merenje, kako bi vam se cena električne energije, predati viškovi i njihovo povlačenje obračunavalo po jedinstvenoj tarifi.

Generalno posmatrano, zbog niske cene električne energije u nižoj tarifi, još uvek je isplativije biti na višetarifnom merenju. U zavisnosti od obrasca potrošnje električne energije u vašem domaćinstvu možete izračunati šta se vama više isplati.

Solarni paneli proizvode jednosmernu struju. Međutim, naša električna mreža radi u režimu naizmenične struje. Da bismo mogli da koristimo struju iz panela, moramo je prvo transformisati u naizmeničnu. Ovu transformaciju, u okviru solarnog sistema, vrši uređaj  koji se zove pretvarač/inverter.

Više informacija o pretvaračima pogledajte OVDE

Radni vek elektrane, tehnički posmatrano, je ograničen radnim vekom solarnih panela i pretvarača.

Paneli mogu da traju veoma dugo, skoro svi garantuju da u prvih 25 godina, efikasnost neće pasti ispod 80%, što znači da će i posle 25 godina raditi, samo sa smanjenom efikasnošću.

Sa druge strane, pretvarači imaju nešto kraći životni vek i traju oko 15 godina. Naravno, to ne znači da će se oni nakon tog roka nužno pokvariti.

Ostale komponente sistema su samo pomoćna oprema i, za razliku od panela i pretvarača, mogu se lako i jeftino zameniti ukoliko dođe do kvara.

Više informacija o opremi za solarne centrale pogledajte OVDE

Na tržištu su najčešći monokristalni solarni paneli sa efikasnošću 21 – 22%. Najveći broj panela ima upravo ove normirane vrednosti, tako da zaista nije neophodno previše pažnje obraćati na ovaj detalj, pogotovo kada razmatramo gradnju solarne elektrane na krovovima porodičnih kuća.

Daleko je važnije da proračunate adekvatnu veličinu solarne elektrane, kako bi elektrana bila optimalna za vaše domaćinstvo, a period povraćaja investicije maksimalno skraćen.

Proverite kolika solarna elektrana bi odgovarala vašem domaćinstvu OVDE

Da, obračunska snaga, trošak garantovanog snabdevača i naknada za RTS i dalje ostaju sastavni deo računa. Pored toga, plaćaćete i naknade i prateće poreze, ali će vam biti obračunati po principu neto-merenja, koji važi za prozjumere.

Kako se obračunava električna energija kada ste prozjumer, pogledajte OVDE.

Ne, ostajete priključeni na mrežu, kao i do tada. „Kupac-proizvođač“, odnosno, prozjumer, ima tu privilegiju da svoje viškove u proizvodnji automatski prebacuje u mrežu kada mu ne trebaju, dok, u trenucima kada ima veću potrošnju od proizvodnje, nesmetano povlači i troši akumulirane viškove.

Kako funkcioniše prozjuming, pogledajte OVDE.

Da, moguće je, naravno. Jedino je važno da se ne menja invertor/pretvarač, obzirom da se ugovor sa EDS-om vezuje za invertorsku snagu, a ne snagu panela. U protivnom, promenom snage invertora biste morali da ponovo prolazite kroz celu proceduru sticanja statusa kupca-proizvođača.

Trenutno nije moguće, shodno važećim propisima Republike Srbije. Teoretski i praktično je moguće, zove se „razdvajanje mesta proizvodnje i potrošnje“, i primenjuje se u određenom broju EU država.

Nije potrebno dodavati nikakve posebne instalacije. Solarni sistem se priključuje na već postojeće instalacije.

Ne, baterije vam nisu neophodne. U zakonodavnom smislu, možete ih ugraditi i povezati na elektranu, međutim, situacija na terenu nam pokazuje da, zbog zabrane „ostrvskog rada“ solarne elektrane u skladu sa Pravilima priključenja na elektrodistributivnu mrežu, Elektrodistribucija Srbije ne daje pozitivno mišljenje za solarne sisteme sa baterijama.

Baterije vam najbolje mogu poslužiti ako stavljate solarni sistem na krov kuće koja nije povezana na elektrodistributivnu mrežu. Tada, uz pomoć baterija, ostvarujete autonomiju u snabdevanju električnom energijom iz sopstvenih izvora.

Imajte u vidu da su baterije, još uvek, prilično skupe i da investicija samo u baterijski sistem košta približno koliko i ceo solarni sistem.

Ne, ovakva elektrana će davati manju količinu električne energije.

Izlazna snaga elektrane je gotovo uvek manja za 10% od nominalne snage svih panela izraženih u kWp. Taj procenat može biti najviše 20%.

Najmanji gubici (10%) se dešavaju u proleće, kada je sunce jako, a vreme hladno.

Najveći gubi se pojavljuju u toku leta, kada je jako toplo i, kada paneli rade sa smanjenom efikasnošću.

Izlazna snaga koja je veća od 70% ukupne nominalne snage elektrane se može očekivati u periodu između 10h i 14h (ukoliko je sunčan dan bez oblaka i elektrana ima adekvatnu orijentaciju – ka jugu).

Postoje brojni razlozi, ovo su neki od njih: povećavanjem temperature samih panela opada im efikasnost. Isto se dešava ukoliko su zaprljani ili ukoliko je vazduh u okolini zagađen.

Paneli bi trebali da se operu jednom godišnje, ali ne u najtoplijem delu dana, već kada zađe Sunce, ili vrlo rano ujutro. Pored toga, neophodno je izbegavati abrazivne tkanine i sunđere, kako ne bi došlo do ogrebotina na panelima, što će izazvati smanjenje njihove efikasnosti.

Svakako, u cilju vaše bezbednosti, savetujemo da angažujete stručnu službu koja se bavi održavanjem panela, i time izbegnete penjanje na krov.

Da, i kada je oblačno vreme elektrana proizvodi određenu količinu električne energije, ali u smanjenom obimu i može biti u opsegu od 10-25%, u odnosu na nominalnu, odnosno, očekivanu proizvodnju.

Proizvodnja je smanjena između 15% i 25% u odnosu na južnu orijentaciju.

Ne, ovo je izričito zabranjeno. Morate sačekati da se ispune svi neophodni koraci u proceduri do zaključenja Ugovora, nakon čega je moguće pustiti elektranu u rad.

Naša preporuka je da to ne radite. Viškovi koje preuzimate iz mreže se naplaćuju, ali daleko manje nego što bi koštao kilovat-sat (kWh) električne energije po regularnoj ceni.

Ukoliko ne predajete ništa u mrežu, za sve što je preuzeto iz mreže plaćate regularnu cenu kao i da nemate panele, a ukoliko akumulirate viškove pa njih preuzimate, cena je značajno niža, pogotovo ako imate veliku potrošnju.

Saznajte sve o upravljanju viškovima električne energije OVDE.

Veličina potrebne solarne elektrane se određuje na osnovu potrošnje, a ne na osnovu površine kuće. Detaljno objašnjenje možete pogledati u delu Kako odrediti veličinu solarne elektrane?

Preporuka je da uvek prvo sprovedete sve mere energetske efikasnosti, pa tek onda da pristupite izgradnji solarne elektrane. Na taj način ćete smanjiti potrebu za velikim količinama energije, čime će i investicija u solarnu elektranu biti manja i brže će se isplatiti.
Ne zaboravimo, najjeftinija energija je ona koju ne potrošimo