Objašnjenje prozjumerskog računa za električnu energiju

Objašnjenje prozjumerskog računa za električnu energiju

Obračun električne energije za prozjumere se razlikuje od obračuna krajnjih korisnika koji nisu prozjumeri.

Kao što već znate, i prozjumeri su krajnji korisnici, ali oni imaju i proizvodnju zbog koje nastaju viškovi koji se isporučuju u elektrodistributivni sistem. Upravo je to razlog nešto drugačijeg obračuna.

Ključne razlike između prozjumera i krajnjih korisnika koji nisu prozjumeri

Za razliku od krajnjih korisnika kojima se struja obračunava po principu utrošene električne energije, prozjumerima se električna energija obračunava po principu neto-merenja.

Neto-merenje podrazumeva da se plaća samo neto utrošena električna energija (razlika između preuzete i isporučene električne energije) – otuda i naziv neto-merenje.

Kako se različito posmatra utrošena električna energija u zavisnosti od kategorije krajnjeg kupca?

Krajnji kupci koji nisu prozjumeri:
utrošena EE = preuzeta EE

Krajnji kupci prozjumeri (neto-merenje):
utrošena EE = preuzeta EE – isporučena EE – višak iz prethodnog perioda

i ako utrošena EE ima negativnu vrednost, posmatra se kao da ima vrednost 0, dok se cela negativna vrednost sabira sa viškovima iz prethodnog perioda i prebacuje kao višak za sledeći obračunski period.

Detaljna analiza prozjumerskog obračuna i računa za električnu energiju

Kako bi obračun bio lakši za razumevanje, uporedićemo račune za električnu energiju, a potom u tabeli prikazati i razlike u obračunu.

Krajnji kupci koji nisu prozjumeri

(Klikni na račun za uvećan prikaz)

Prozjumerski obračun

(Klikni na račun za uvećan prikaz)

Razlike u načinu obračuna za prozjumere i krajnje kupce koji nisu prozjumeri
Krajnji kupci koji nisu prozjumeri Prozjumerski obračun
Fiksni troškovi koji se plaćaju bez obzira na utrošenu električnu energiju
 • Obračunska snaga
 • Trošak garantovanog snabdevača
 • Obračunska snaga
 • Trošak garantovanog snabdevača
Troškovi povezani sa utrošenom / preuzetom električnom energijom
 • Utrošena električna energija (kWh)*
 • Naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača EE
 • Naknada za unapređenje energetske efikasnosti
 • Naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača EE
Troškovi koji se obračunavaju po principu neto-merenja
 • Utrošena električna energija (kWh)
 • Naknada za pristup distributivnom sistemu za razliku preuzete i utrošene EE**
 • Naknada za unapređenje energetske efikasnosti
Umanjenja računa
 • Popust 5% za plaćanje prethodnog računa u roku dospeća
 • Popust od 50 dinara za elektronsku dostavu računa***
 • Umanjenje za energetski ugrožene kupce
 • Popust 5% za plaćanje prethodnog računa u roku dospeća
 • Popust od 50 dinara za elektronsku dostavu računa***
 • Umanjenje za energetski ugrožene kupce
Porezi
 • Akciza
 • Porez na dodatu vrednost
 • Akciza
 • Porez na dodatu vrednost
* Mrežarina je uključena u iznos cene utrošene električne energije

** Mrežarina je uključena u iznos cene utrošene električne energije, a dodatno se naplaćuje i razlika između preuzete i utrošene električne energije

***Elektroprivreda Srbije AD je dala pogodnost za sve kupce na garantovanom snabdevanju – opciju primanja elektronskog računa. Ova digitalna usluga omogućava korisnicima da primaju svoje mesečne račune direktno na email.

Nisu sve stavke na računu za električnu energiju neophodne za objašnjenje obračuna, te ćemo se fokusirati na one koje su nam ključne za razumevanje obračuna.

Stanje za obračun

Da bismo bolje razumeli prozjumerski način obračuna, prvo ćemo pogledati tabelu „STANJE ZA OBRAČUN“, koja se nalazi u gornjem desnom delu druge strane računa za električnu energiju.

Ova tabela nam pokazuje sve informacije o proizvodnji, potrošnji i isporuci viškova električne energije, koja je u vezi sa elektrodistributivnim sistemom*.

* jedina informacija koju ova tabela, kao ni račun, ne sadrži je količina električne energije koja je korišćena za sopstvene potrebe, odnosno, sva ona energija koju je odmah po proizvodnji potrošena i nije „prošla“ kroz dvosmerno brojilo.

Tabela „Stanje za obračun“ na računu za električnu energiju
(Klikni na račun za uvećan prikaz)

Ako pogledamo tabelu, možemo videti da je ona podeljena u 5 kolona i 3 reda. Radi lakšeg pregleda i razumevanja ove tabele, nije potrebno previše posmatrati prva dva reda, obzirom da su to vrednosti koje su očitane na brojilu (prethodno i novo stanje), već samo treći red koji predstavlja utrošak električne energije.

Pojednostavljena tabela „Stanje za obračun“ na računu za električnu energiju
(Klikni na račun za uvećan prikaz)

Kada smo uklonili nepotrebne redove iz tabele, možemo da nastavimo, i obratimo pažnju na kolone u tabeli, koje su podeljene na višu (VT) i nižu (NT) tarifu, obzirom da je prozjumer koji nam je ustupio račun na dvotarifnom merenju, što je najčešći slučaj u Srbiji.

1. kolona – preuzeta električna energija – daje nam informaciju o tome kolika je ukupna električna energija, po tarifama, koju smo preuzeli iz mreže u toku prethodnog meseca.

2. kolona – isporučena električna energija – daje nam informaciju o količini kilovat-sati koje smo, kao prozjumerske viškove, isporučili u elektrodistributivni sistem.

3. kolona – višak električne energije iz prethodnog obračunskog perioda – daje nam informaciju koliku količinu električne energije, u vidu viškova, smo preneli iz prethodnog meseca.

4. kolona – utrošena električna energija – je utrošena električna energija, koja treba da posluži kao osnovica za izračunavanje naknada koje se obračunavaju po principu neto-merenja (pogledaj tabelu „Razlike u načinu obračuna za prozjumere i krajnje kupce koji nisu prozjumeri“).

5. kolona – višak električne energije za sledeći obračunski period – ovo je informacija koja govori koliko električne energije „prebacujete“ u sledeći mesec, i na sledećem računu će se pojaviti u 3. koloni. Izračunava se kroz formulu za utrošak, i dokle god ima negativnu vrednost znači da tu količinu energije, kao višak prebacujete u sledeći mesec.

Na osnovu tabele, interakcija sa elektrodistributivnim sistemom izgleda ovako:

1. Preuzeto iz elektrodistributivne mreže: 528 kWh (VT) i 280 kWh (NT)

2. Isporučeno u elektrodistributivnu mrežu: 691 kWh (VT) i 1 kWh (NT)

3. Viškovi iz prethodnog meseca: 0 kWh (VT) i 0 kWh (NT)

4. Utrošena električna energija (prema tarifama)

UTROŠENA EE = preuzeta EE – isporučena EE – višak iz prethodnog perioda
odnosno,
Utrošena EE (VT) = 528 – 691 – 0 = -163 kWh
Utrošena EE (NT) = 280 – 1 – 0 = 279 kWh

5. Višak EE za sledeći obračunski period smo dobili u prethodnom koraku kroz formulu o utrošenoj EE. Višak je iskazan kao negativni broj kilovat-sati, u ovom slučaju je to 163 kWh. To je višak koji prenosimo u sledeći obračunski period.

Neto-merenje, osnovica za obračun i naknade

Sada prelazimo na 3. sekciju obračuna, koja je na računu navedena kao Utrošena električna energija. Ova sekcija na računu, u suštini, služi samo kao osnovica za obračun.

Kako je većom proizvodnjom i viškovima „pokrivena“ potrošnja u višoj tarifi, ostaje samo 279 kWh u nižoj tarifi i ovaj utrošak je osnovica za neto-merenje.

Tabela „Utrošena električna energija“ na računu za električnu energiju
(Klikni na račun za uvećan prikaz)

U ovom konkretnom slučaju imamo  malu količinu utrošene električne energije, 279 kWh, zbog čega se prozjumer našao u zelenoj zoni potrošnje (do 350 kWh). I da je utrošena energija daleko veća, račun bi izgledao isto, samo bi postojale vrednosti i u drugim zonama potrošnje (plava, crvena).

Pogledajmo sada obračun naknada koje se obračunavaju na osnovicu povezanu sa neto-merenje.

Neto-merenje, naknade povezane sa osnovicom

Utrošena električna energija (kWh) se naplaćuje kao klasična potrošnja i u ovom slučaju iznosi:

279 kWh x 2,2773* RSD = 635,3667 RSD, odnosno 635,37 dinara

* cene obračuna su često na 3 ili 4 decimale, ali se krajnje vrednosti standardno zaokružuju na dva decimalna mesta.

Podsetićemo vas na naknade koje se obračunavaju na utrošenu električnu energiju:

 • Naknada za pristup distributivnom sistemu za razliku preuzete i utrošene EE
 • Naknada za unapređenje energetske efikasnosti
Naknada za pristup distributivnom sistemu za razliku preuzete i utrošene električne energije

Mrežarina je čest kolokvijalni izraz koji se koristi za ovu vrstu naknade i označava uslugu pristupa sistemu za distribuciju električne energije. Ovu naknadu plaćaju svi korisnici distributivnog sistema, bez obzira na njihov status i ona se obračunava prema „Metodologiji za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije“, na ukupno preuzetu električnu energiju.

Trenutne cene ove naknade za domaćinstva su:

 • Viša tarifa – 3,879 rsd
 • Niža tarifa – 0,97 rsd

Kod krajnjih korisnika koji nisu prozjumeri, ova naknada je sastavni deo jedinstvene cene za preuzetu električnu energiju.

Kod prozjumera, ova naknada se računa drugačije.

Deo ove naknade je uračunat u cenu za utrošenu električnu energiju, u okviru sekcije 3.

U našem konkretnom slučaju, prozjumer će platiti mrežarinu za utrošenih 279 kWh u nižoj tarifi kao jedinstvenu cenu električne energije.

Međutim, kako Metodologija nalaže da se ova naknada plaća na ukupno preuzetu električnu energiju, uvedena je stavka 7 na računu za električnu energiju.

(7) Naknada za pristup distributivnom sistemu za razliku preuzete i utrošene električne energije se izračunava kao: razlika preuzete i utrošene električne energije koja je pomnožena sa cenom mrežarine po tarifama.

Da pojednostavimo, gledajući prozjumerski račun:

Preuzeta EE
(kWh)
Utrošena EE
(kWh)
Cena pristupa
(rsd)
Naknada za pristup
VT: 528 VT: 0 VT: 3,897 VT: (528-0) x 3,879 = 2048,112 rsd
NT: 280 NT: 279 NT: 0,970 NT: (280-279) x 0,97 = 0,97 rsd
Ukupna naknada: 2049,082 rsd
Naknada za unapređenje energetske efikasnosti

Od 1. januara 2024. godine, i ova naknada  se obračunava na osnovu utrošene električne energije, obzirom da je došlo do izmena Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Iznos ove naknade je simboličan i iznosi 0,015 rsd po kilovat-satu.

VT: 0 KWh

NT: 279 KWh

Ukupno: 279 kWh

279 kWh x 0,015 RSD = 4,185 RSD, odnosno 4,19 RSD je iznos naknade za unapređenje energetske efiksnosti

Preuzeta električna energija, osnovica za obračun i naknade

Kao što smo više puta spomenuli, aktuelno zakonodavstvo nije do kraja prilagođeno primeni principa neto-merenja, i zbog toga još uvek postoje stavke koje se plaćaju na ukupnu količinu preuzete električne energije.

Osnovica za obračun preuzete energije se nalazi u 4. sekciji računa, i izgleda i obračunava se na isti način kao kod krajnjih potrošača koji nisu prozjumeri.

Tabela „Preuzeta električna energija“ na računu za električnu energiju
(Klikni na račun za uvećan prikaz)

Kada pogledamo tabelu, primećujemo da je preuzeto ukupno 808 kWh električne energije – 528 kWh u višoj, i 280 u nižoj tarifi.

Preuzeta električna energija, naknada povezane sa osnovicom

Obzirom da je prozjumer dužan da plati po principu neto-merenja, samo utrošenu električnu energiju, preuzeta električna energija nije deo konačnog obračuna, već samo predstavlja osnovicu za naknade koje su povezane sa preuzetom električnom energijom.

Ostala je još samo jedna naknada koja se plaća na preuzetu električnu energiju – Naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije. Ova naknada je predmet Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, i postoje indicije da će sledećim izmenama i dopunama ovog Zakona i ove naknade početi da se obračunavaju na osnovicu za neto-merenje.

Trenutna cena ove naknade se plaća po preuzetom kilovat-satu i iznosi 0,801 rsd.

Na našem prozjumerskom računu, to je stavka 7. i iznosi 808 kWh x 0,801 rsd = 647,208 rsd.

Umanjenja računa za električnu energiju

Na računu za električnu energiju postoje tri stavke koje mogu umanjiti iznos računa:

 • popust od 5% za plaćanje prethodnog računa u roku dospeća,
 • popust za elektronsku dostavu računa, i
 • umanjenje za energetski ugrožene kupce.

Popust od 5% za plaćanje prethodnog računa u roku dospeća

Popust od 5 posto se obračunava na obračunsku snagu, trošak garantovanog snabdevača i utrošenu energiju. Na svakom računu, na prvoj strani, piše iznos popusta koji će kupac ostvariti, narednog meseca, ukoliko izmiri svoje obaveze blagovremeno. Ovaj popust umanjuje i osnovicu za obračun PDV-a i akcize.

Popust za elektronsku dostavu računa

Elektroprivreda Srbije AD sada omogućava svim krajnjim kupcima na garantovanom snabdevanju, koji su se prvobitno opredelili da račune za električnu energiju dobijaju u papirnom obliku, opciju primanja elektronskog računa. Kroz ovu uslugu, korisnici mogu ostvariti popust od 50 dinara dobijajući svoje mesečne račune direktno na svoju elektronsku adresu.

Za aktiviranje ove usluge za kupce-proizvođače, potrebno je popuniti Saglasnost za izmenu adrese za prijem pošte koju možete preuzeti OVDE, a potom, popunjeni obrazac poslati elektronski na adresu kp@eps.rs.

Umanjenje za energetski ugrožene kupce

Ukoliko spadate u kategoriju energetski ugroženog kupca, možete ostvariti umanjenje računa za električnu energiju u iznosu od 120 do 250 kWh mesečno.

Za više detalja o mogućnosti umanjenja računa za energetski ugrožene kupce pogledajte Uredbu o energetski ugroženom kupcu.

Porez na dodatu vrednost (PDV) i akciza

Poslednji segment koji se nalazi na računu za električnu energiju je najviše povezan sa sabiranjem svih stavki na računu i obračunu pripadajućih poreza.

Vratićemo se još jednom na celokupan račun, kako bi pregled stavki bio jednostavniji.

(Klikni na račun za uvećan prikaz)

Akciza

Osnovicu za obračun akcize čine sledeće stavke:

 • obračunska snaga (1),
 • trošak garantovanog snabdevača (2),
 • iznos za utrošenu energiju (3),
 • naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača (7),
 • naknada za unapređenje energetske efikasnosti (8),
 • naknada za obračun pristupa distributivnom sistemu za razliku preuzete i utrošene energije (9).
Porez na dodatu vrednost

Osnovicu za obračun PDV-a čine 2 obračunske stavke:

 • osnovica za obračun akcize – sve nabrojano u tabeli sa leve strane (10),
 • iznos akcize (11).
Dodatne takse

Taksa za javni medijski servis

Ova taksa je redovan deo računa za električnu energiju i iznosi 299,00 dinara, a EPS je naplaćuje za račun Radio Televizije Srbije.

Ukupan račun

Prošli smo kroz ceo račun za električnu energiju i ispratili tok pretvaranja proizvedene i potrošene energije u novčani obračun u dinarima.

Zaduženje za obračunski period uključuje sve stavke na računu osim (4) preuzete električne energije i osnovica za (10) akcizu i (12) PDV.

Ukupno zaduženje za obračunski period se izračunava dodavanjem takse za javni medijski servis na zaduženje za obračunski period.