Koliko košta izgradnja solarne elektrane

Koliko košta izgradnja solarne elektrane

Domaćinstva, na krovove porodičnih kuća, mogu postaviti solarnu elektranu maksimalne snage od 10,8 kW, što može pokriti godišnju potrošnju do okvirnih 12.000 kWh.

Proračun približne cene solarne elektrane proizilazi iz željene snage ovog proizvodnog objekta.

Kada se računa cena solarne elektrane, važi pravilo da je instalisani kilovat snage kod veće elektrane jeftiniji nego kod manjih. Razlog tome je što je najveći varijabilni deo cene elektrane u solarnim panelima i pretvaraču (koji je najskuplji pojedinačni deo elektrane), dok se sve ostale komponente, na manje-više isti način, instaliraju u okviru svakog sistema.

U praksi, to znači da se najčešće cene solarne elektrane, po principu „ključ u ruke“, trenutno kreću u rasponu od 1000 do 1200 evra po instalisanom kilovatu snage.

PRIMER ELEKTRANE OD 7 KW

  • 7kW x 1000 evra = 7000 evra
  • 7kW x 1200 evra = 8400 evra

Znači, za elektranu od 7 kW, cena se kreće u rasponu od 7000 – 8400 evra, ali najverovatnije će taj iznos biti u rasponu od 7500 – 8000 evra.

Tačnu cenu elektrane ćete dobiti od kompanije za koju se budete odlučili da vam izgradi solarnu elektranu.

Kolika površina krova je potrebna za solarnu elektranu?

Potrebna krovna površina zavisi od dimenzija panela koje ćete postaviti. Ove dimenzije variraju u izvesnoj meri, u zavisnosti od proizvođača, ali možete koristiti ove mere (230 x 115 cm) kao referentne za brz proračun potrebne površine krova.

Trenutno su najzastupljeniji paneli snage od oko 0,53 kW.

U primeru ćemo koristiti ove vrednosti kako bismo jednostavno izračunali potrebnu površinu krova.

  • Snaga željene solarne elektrane – 7 kW
  • Dimenzije panela – 230 x 115 cm
  • Površina pojedinačnog panela – oko 2,65 m2
  • Snaga panela – 530 W, odnosno 0,53 kW

7 kW panela na krovu se prvo preračunava u broj potrebnih panela:
7 kW / 0,53 kW = 13,2 panela

Uklonićemo decimalne cifre zaokruživanjem na višu ili nižu vrednost, kako bismo dobili ceo broj.

Obzirom da računamo cele panele, zaokružićemo broj panela na višu vrednost – 14 panela.

  • Površina koju će oni zauzeti je 14 panela x 2,65m2 = 37,1 m2.
  • Ukupna instalisana snaga panela će onda biti 7.42 kW.

Kada se projektuje solarna elektrana, praksa je da se uvek stavlja malo veća snaga u panelima u odnosu na pretvarač. Snaga panela može biti veća do 20%, zahvaljujući čemu dobijamo više električne energije u periodima godine kada ima manje Sunca.

Ovo svakako nije konačan proračun i njega možete dobiti samo od kompanije koja vam bude gradila solarnu elektranu, na osnovu tačnih (izmerenih) parametara vašeg krova, godišnje potrošnje, kao i drugih pratećih parametara potrebnih za izradu idejnog projekta.

Ukoliko hoćete da uradite tačniji proračun za krov svoje porodične kuće, veličinu solarne elektrane možete dobiti upotrebom solarnog kalkulatora koji smo pripremili. Tu ćete dobiti i informacije o površini koja je potrebna za željenu elektranu, kao i okvirni proračun cene izgradnje solarne elektrane po principu „ključ u ruke“.