Podkast „Elektrifikacija 2.0“

Podkast „Elektrifikacija 2.0“

Pre 130 godina, Nikola Tesla je započeo jednu neverovatnu promenu – proizvodnju čiste energije na Nijagarinim vodopadima. Ubrzo je započeta prva globalna elektrifikacija.

Međutim, čista energija je ostala nedosanjani san.

Danas,  obnovljivi izvori postaju sve zastupljeniji, proizvodnja sve više decentralizovana i lokalna, a tržište i trgovina električnom energijom sve liberalniji.

Pred nama je drugi talas elektrifikacije, ovoga puta čistom, obnovljivom, energijom.

Upravo zbog toga, podkast smo simbolično nazvali – Elektrifikacija 2.0.

Bavićemo se temama poput uštede i racionalne upotrebe energije, proizvodnje struje za sopstvene potrebe – kroz domaćinstva, stambene zajednice, pravna lica, energetske zadruge, ali i kako proizvoditi i trgovati električnom energijom iz obnovljivih izvora.