Koji su preduslovi za izgradnju solarne elektrane?

Koji su preduslovi za izgradnju solarne elektrane?

Izgradnja solarne elektrane na krovu porodične kuće ne zahteva ni jednu dozvolu bilo koje službe, ali je neophodno zadovoljiti uslove poput zadovoljavajućeg stanja unutrašnjih elektro-instalacija, kutije sa osiguračima, ispravnog uzemljenja kuće i gromobranske instalacije i, naravno, stabilne i ispravne krovne konstrukcije.

Sama izgradnja solarne elektrane, je brz proces, i u zavisnosti od veličine, traje jedan do dva dana.

Osigurači

Pre nego što započnete sa izgradnjom solarne elektrane, potrebno je da proverite osigurače koji se nalaze u razvodnoj kutiji, odnosno, kutiji sa osiguračima. Potrebno je da zamenite neispravne osigurače, a ukoliko još uvek imate stare osigurače „sa licnom“ – obavezno ih zamenite sa novim brzim automatskim osiguračima i time povećajte bezbednost u svojoj kući.

Osigurači imaju važnu ulogu kao deo elektroinstalacija u domaćinstvu. Njihova uloga je da prekinu dovod električne energije i time zaštite električne instalacije od preopterećenja i kratkog spoja. Na ovaj način se smanjuje rizik od požara i oštećenja priključenih električnih uređaja, između ostalog i solarnih elektrana.

Danas se u domaćinstvima koriste brzi automatski osigurači, koji su zamenili one stare osigurače – „sa licnom“, čime je unapređena bezbednost i brzina prekidanja električne energije.

Gromobran

Gromobranska instalacija ili gromobran je nešto na šta zaista retko ili gotovo nikada ne obraćamo pažnju, a ima značajnu ulogu u bezbednosti zgrada, imovine i ljudi – od udara groma.

Glavna uloga gromobrana je da, u slučaju udara groma, omogući da se ta električna energija što brže i bezbednije sprovede u zemlju i da ne prođe kroz zgradu ili električnu instalaciju, što može da izazove materijalnu štetu i požar. Zato se često gromobranska instalacija naziva i uzemljenje. Veoma je važno da gromobranska instalacija bude ispravna, odnosno, da ima što manju otpornost (nekoliko oma – Ω jedinica za otpornost), kako bi što brže sprovela grom u tlo.

Gromobranska instalacija je važna za rad solarne elektrane zato što omogućava da ovaj proizvodni objekat bude pravilno uzemljen. U slučaju kada to nije, elektrana ne radi na ispravan način i njen rad neće biti pozitivno ocenjen od strane komisije koja treba da odobri puštanje elektrane u rad u skladu sa pravilima priključenja na elektrodistributivnu mrežu.

Krov

Krov vaše porodične kuće je mesto koje će pretrpeti izvesne izmene postavljanjem solarnih panela. Važno je da se krov pregleda, obzirom da ćete na njega postaviti panele koji tu treba da stoje sledećih najmanje 25 godina. Svako skidanje i ponovno postavljanje panela će izazvati dodatne troškove, te je zbog toga važno da na samom početku krenete u izgradnju solarne elektrane na pravi način.

Ispravnost i stabilnost krova i krovne konstrukcije su osnovni preduslovi da solarna elektrana može biti instalirana bezbedno i u skladu sa pravilima struke. Ako krovna konstrukcija izgleda čvrsto i nema vidljiva oštećenja, svi crepovi su postavljeni kako treba i nema delova krova koji nisu pokriveni, može se pretpostaviti da je u krov dobrom stanju. Solarni paneli nisu lagani, ali obzirom da imaju veliku površinu, ta težina se raspoređuje i ne vrši veliki pritisak na sam krov, kao ni na tačke povezivanja sa krovom.

Svakako, neophodno da se o stanju krova konsultujete sa kompanijom koja će izvoditi radove na instalaciji elektrane ili sa majstorima koji su specijalizovani za popravke i održavanje krova i krovne konstrukcije.

Važnost uloge krova u radu solarne elektrane

Pored stabilnosti krovne konstrukcije, potrebno je razmotriti još neke parametre koji utiču na rad solarne elektrane. To su ujedno, prvi parametri koje treba razmotriti, pre nego što uđete u proces izgradnje elektrane.

Prvi korak koji utiče na efikasnost rada solarne elektrane jeste njena orijentacija, odnosno orijentacija krovne površine.

Solarne elektrane se, prema pravilu, grade tako da budu orjentisane ka jugu, obzirom da je tu najveća izloženost Sunčevim zracima. Naravno, ukoliko strana krova nije idealno orjentisana ka jugu to ne predstavlja preveliki problem – elektrana ili deo elektrane može biti orjentisan i ka jugozapadu ili jugoistoku. U tom slučaju, postojaće smanjenje osunčanosti panela, ali ne u meri koja će značajno da umanji proizvodnju električne energije.

Danas postoje brojni alati koji vam mogu pomoći u određivanju orjentacije krova, pre svega – kompas ili kompas na mobilnom telefonu.

Ako želite da dobijete što približnije parametre o veličini solarne elektrane za sopstvene potrebe, posetite naš solarni kalkulator i na brz i jednostavan način dođite do svih parametara vaše buduće solarne elektrane.

Da biste postavili solarnu elektranu željene veličine, potrebna vam je i određena površina krova za solarne panele.

Kada proveravate površinu krova, bilo bi dobro istovremeno utvrditi i na koju stranu padaju senke od odžaka ili antena. Senke na solarnim panelima mogu uticati na proizvodnju solarne elektrane, ali opet ne u prevelikoj meri. Ovu informaciju će sa velikom tačnošću utvrditi i predstavnici kompanije koja će vam izgraditi solarnu elektranu, ali je svakako značajno da i vi, okvirno proverite kolika je površina senke i koliko dugo ona pokriva površinu krova planiranu za postavljanje panela.

Nagib krova je, takođe, parametar koji u izvesnoj meri utiče na rad solarne elektrane. U Srbiji je najbolje da paneli budu pod uglom od 34 do 35 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan. Ukoliko je krov pod drugačijim uglom, i to je lako rešiv izazov. Solarni paneli mogu imati potkonstrukcije kojima se može prilagoditi nagib panela u odnosu na krovnu površinu. Tako da, čak i ako je krov ravan, ne morate da brinete – potkonstrukcije će biti sasvim dovoljno rešenje za „ispravljanje“ nagiba krova.