Solarna energija za sve!

Solarna energija za sve!

Upotrebom solarne energije možemo smanjiti račune za struju, postati energetski nezavisniji i doprineti borbi za očuvanje čistijeg vazduha i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Solarna energija je namenjena svima!

Srbija ima oko 30% više sunčevog zračenja u odnosu na region centralne Evrope, a ima daleko manje instaliranih solarnih elektrana nego Nemačka, Slovačka, Češka, Mađarska…

Sa prosekom od 1400 do 2500 sunčanih sati godišnje, veliki broj lokacija u Srbiji je pogodan za korišćenje Sunčeve energije, i gotovo da na postoji lokacija gde je nemoguće proizvoditi struju iz energije Sunca.

Domaćinstva, stambene zajednice i privreda, uvođenjem modela kupac-proizvođač (prozjumer), mogu da postanu proizvođači solarne energije za sopstvene potrebe, višak proizvedene energije mogu da predaju u mrežu, ali i da koriste struju iz distributivne mreže kada im je potrebna. Snaga solarne elektrane, određuje se na osnovu mesečne potrošnje električne energije objekta, dostupne površine krova, odobrene snage i tehničkih mogućnosti distributivnog sistema.

Zakonom o obnovljivim izvorima energije definisano je da, od sledeće godine, domaćinstva mogu da postave solarne elektrane snage do 10,8kW, a kompanije do 150 kW.

Na ovaj način građani i privreda daju direktan doprinos dekarbonizaciji elektroenergetskog sistema, čistijem vazduhu, zdravijoj životnoj sredini i borbi protiv klimatskih promena.

Pored toga, proizvodnjom energije za sopstvene potrebe, građani i privreda, ostvaruju i značajnu finansijsku uštedu. Najveća ušteda se postiže, ukoliko se struja troši u trenutku proizvodnje, u toku dana kada je proizvodnja iz solarne elektrane najveća.

Pravilnim projektovanjem i dimenzionisanjem kapaciteta solarne elektrane, prilagođavanjem potrošnje električne energije i uz korišćenje subvencija, solarne elektrane mogu se isplate za manje od 10 godina, a očekivani životni vek je najmanje 25 godina. Uz najavljeni rast cena električne energije, period povraćaja investicije će biti kraći.

Postizanje energetske održivosti ostvaruje se najefikasnije kroz primenu mera energetske efikasnosti pre nego što se opredelimo za investiciju u solarnu elektranu. Prvo je potrebno uložiti u zamenu stolarije i termalno sređivanje fasade objekta, nakon čega možemo preći na efikasniji sistem grejanja, i tek nakon toga treba investirati u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.