Novi način obračuna Naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije

Novi način obračuna Naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije

Računi kupaca-proizvođača će biti dodatno umanjeni nakon usvajanja nove Uredbe o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije.

Kupci-proizvođači su u prethodnom periodu plaćali ovu naknadu na ukupno preuzetu električnu energiju, a od sada će se plaćati samo na utrošenu električnu energiju, odnosno, razliku između predate i preuzete električne energije, čime je uklonjena još jedna od barijera za adekvatnu primenu neto-merenja koje je predviđeno za kupce-proizvođače koji su domaćinstva.

Podelite članak!

  • Novi način obračuna Naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije
  • Prolećni Meet-up solarnih prozjumera
  • Novi način obračuna Naknade za unapređenje energetske efikasnosti